Település:
Csongrád megye, Domaszék


Domaszék: Kincskereső Óvoda


Domaszék község belterülete és kiterjedt tanyavilága Szeged és Mórahalom között található. Lakosai száma kb. 5 ezer fő.

Kincskereső Óvodánk Csongrád megye déli részén, Domaszéken található. Ez községünk egyetlen intézménye, amely ellátja a 3-7 éves korú gyermekek képességeinek kibontakoztatását, személyiségük fejlesztését.

Domaszék község belterülete és kiterjedt tanyavilága Szeged és Mórahalom között található. Lakosai száma kb. 5 ezer fő. Miközben dinamikusan fejlődik és növekszik, megőrizte a nyugodt, érintetlen falusi jellegét. Az utóbbi évek fejlődésének köszönhetően, egyre több kisgyermekes család költözik ide a városból, így az óvodánkba járó gyermekek létszáma is ugrásszerűen megnőtt. Óvodánk tevékenységét, a mindennapi életünk szervezését, irányítását az itt élő családok életmódjának, értékrendjének tipikus, vagy nagyon is sajátos különbségeiből adódó gyermeki szükségletek határozzák meg.

Feladatunknak tekintjük a színvonalas nevelőmunka megtartását, ennek megvalósítására rendelkezik óvodánk a törvény által ajánlott személyi ellátottsággal. Jelenleg 8 csoportban 17 szakképzett óvodapedagógus, 8 dajka, 1 óvoda titkár, 2 pedagógiai asszisztens, 2 takarító és 2 udvaros dolgozik intézményünkben. Pedagógiai munkánkat szakképzett logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus segíti. Mindennapjainkat jellemzik az együttérzés, az odafigyelés, a kedvesség, a törekvés a gyermekek és családjuk megismerésére, az együttnevelésre, valamint az a szemlélet, melynek végső eredménye az óvodában töltött vidám, emlékezetes percek. Mindehhez évek óta tudatosan alakítottuk ki a ma meglévő, a gyermekek örömét, a jó közérzetet szolgáló természetes, szép környezetet.

Az elmúlt évtizedekben a gyermeklétszám függvényében, a közoktatás reformrendelkezései következtében több változáson, átszervezésen ment keresztül intézményünk. Domaszék 2013 óta önállóan működteti közoktatási intézményét. A 2009/2010-es nevelési évtől a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás intézményünkbe, amelynek értékrendszere harmonikusan illeszkedik a Helyi programunkhoz. Ez biztosíték arra, hogy gyermekeink örömteli, élmény gazdag éveket töltsenek az óvodánkban, lehetővé téve az óvodáskor végére a zökkenőmentes iskolakezdést.

Gyermekeink számára igyekszünk minél többféle érzékszervre ható tapasztalási lehetőséget biztosítani. Fontos számunkra, hogy a sok-sok játékos tevékenységen keresztül öröm legyen a gyermekek számára a világ megismerése. Feladatunk olyan sokoldalú élményanyag biztosítása, amely által a játék gazdagodhat, és amelyben a megszerzett, több érzékszervre ható tapasztalatok nagymértékben hozzájárulnak a gyermekek érzelmeinek, kommunikációs, értelmi, szociális képességeinek fejlődéséhez – a klasszikus tanulási keretek oldása mellett. A játékosság tiszteletben tartásával az egyes műveltségtartalmak nem elszigetelten, hanem komplex módon valósulnak meg. Mozgásos tevékenységeket külön tornaszobában végezhetjük, mely jól felszerelt, többféle mozgásra alkalmas. Óvodánkban lehetőséget biztosítunk szervezett úszásoktatásra, valamint néptánc, görkorcsolya, angol, judo,hittan, foglalkozásokra.
A nevelőtestület számára sikerélményt jelent, ha a szülők nevelőpartnerüknek tekintenek bennünket, bizalommal fogadnak minket, az óvodában otthonosan érzik magukat. A gyermeknevelésben sikeres szülőket, családokat igyekszünk megnyerni munkánk segítésére, az óvodai élet gazdagítására, szükség esetén a nevelőmunka hatékonyabbá tételére.

Úgy gondoljuk, hogy gyermekeink képességeinek minél teljesebb kibontakoztatása csak a családdal együtt valósulhat meg, ezért fontosnak tartjuk:a családdal való kapcsolattartást: szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatások, stb. és a közös programokat:
OVI-nap : szülőkkel, gyerekekkel közösen játszunk, versenyzünk, kincset keresünk, főzünk
Adventi készülődés: együtt kézműveskedünk
Farsangolás: gyermekek télűző műsora, közös tánc és játék
Majálisoló : közös szórakozásra ad lehetőséget
Évzáró műsor: nevelési év zárása
Mindezek által gyermekeink örömteli, élmény gazdag időt tölthetnek az óvodában, mely óvodáskor végére lehetővé teszi a zökkenőmentes iskolakezdést.


Forrás: kincskeresőovoda.com

 

 

 

 

Weblapok webáruháza ajánló

További webáruházi ajánlatok »

 

SzínesVilága cikk ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »